oferta

Vizual Projekt Biuro Projektowe zajmuje się wykonywaniem dokumentacji projektowych zarówno dotyczących obiektów architektonicznych jak i wnętrz.
Usługa może dotyczyć wykonania całości prac począwszy od inwentaryzacji, a skończywszy na oddaniu obiektu do użytkowania lub wybranego fragmentu prac takiego jak wykonanie wizualizacji pomieszczenia, osiedla lub domu, wykonanie projektu oświetlenia, doboru kolorystyki,
inwentaryzacji, czy też porady autorskiej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń w tym także przeprowadzeniem procedury formalno – prawnej i uzyskania pozwolenia na budowę.

projekt
koncepcyjny

Może być wykonana w dwuch wariantach. Pierwszy z nich dotyczy wykonania schematów funkcjonalno-użytkowych bez wykonywania wizualizacji. Drugi dotyczy wykonania wizualizacji w oparciu o wcześniej wykonaną inwentaryzację lub dostraczony przez klienta projekt budowlany. Pakiet nie zawiera rysunków wykonawczych.

Projekt
wykonawczy

Projekt wykonawczy obejmuje wykonanie pełnej dokumentacji projektowej. Zawiera szczegółowe rysunki dla wykonawców tj. projekt elektryki, hydrauliki, posadzek, projekty mebli czy zestawienia materiałowe. Na tym etapie również gromadzimy próbki materiałów, które zostaną wykorzystane przy realizacji projektu.

Projekt
wykonawczy
Z NADZOREM

Pakiet zawiera dopilnowanie na etapie budowy wszystkich niezbędnych detali, tak aby wizualziacja stała się rzeczywistością. Polega on na nadzorowaniu procesu wykonawczego na budowie. Wszelkie pytania oraz wątpliwości pojawiające się w trakcie procesu wykonawczego są rozwiązywane podczas wizyt na budowie lub telefonciznie.