Oferta

Projekty
Biuro oferuje szeroką gamę usług począwszy od projektowania wnętrz zarówno komercyjnych jak i mieszkalnych poprzez opracowywanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń w tym także przeprowadzeniem procedury formalno – prawnej i uzyskania pozwolenia na budowę.

Z zakresu projektowania wnętrz:

 • projekty wnętrz obiektów mieszkaniowych
 • projekty pomieszczeń – łazienek, kuchni, salonów itp.
 • projekty wnętrz obiektów komercyjnych i biurowych
 • projekty wnętrz małej architektury – kominki, lady
 • nadzór autorski nad realizacją projektu
 • inwentaryzacje architektoniczne
 • wizualizacje komputerowe 3D

Z zakresu architektury:

 • projekty architektoniczno-budowlane
 • modernizacja i adaptacja obiektów budowlanych
 • projekty remontów i przebudów istniejących budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania
 • inwentaryzacje architektoniczne
 • certyfikaty i świadectwa energetyczne
 • projekty elewacji
 • wizualizacje komputerowe 3D